Top sajtovi za učenje engleskog jezika:

Na sajtu najveće medijske kuće na svetu BBC postoji sekcija za učenje engleskog jezika u okviru koje su nekoliko podsekcija: 6 Minute English, English at Work, Wecome to London kao i stare izvanredne sekcije Weekender i Entertainment koje su date u arhivi nastajaloj godinama. Kratki programi sa interesantnim temama praćeni su lako dostupnim tekstualnim i zvučnim fajlovima kao i objašnjenjima manje poznatih reči i izraza. Korisno je odštampati tekst programa i pratiti ga paralano tokom ponavljanih slušanja. Tako se ostvaruje brz napredak u sposobnosti razumevanja govornog jezika (listening skils).

Pažljivo izabrane audio priče za decu na engleskom jeziku sa kompletnim transkriptom nalaze se na sajtu Storynory. Posebno su interesantni prepričani grčki mitovi, ali tu su i svetski klasici dečije književnosti kao i nove priče, sve namenjeno učenju jezika. Boja glasa i izgovor su izvanredani i inspirativani za pažljivo slušanje.

Na izvanrednom sajtu Voice of America Learning English američki engleski se uči kroz veoma aktuene medijske teme, i to prilagođeno srednjem nivou znanja jezika tako što se koristi uži fond pažljivo odabranih reči, a izgovor je podešen tako da je brzina čitanja za trećinu sporija od standardne.

Dolčeova lista je izbor osnovnih najfrekventnijih reči engleskog jezika. Sadrži 220 reči plus 95 imenica koje su date odvojeno. Objavljena je davne 1948. u knjizi pod naslovom ''Problemi u čitanju'' i pomalo je zastarela. Korišćena je kao deo "Whole word" metoda učenja, pri čemu se kod dece povezuje cela reč sa izgovorom a ne po slogovima, nešto slično kako u kineskom jeziku. Danas je interesntna kao skup reči koje obavezno treba znati i na nižim nivoima znanja, i to sortirano u četiri grupe (deca od 5 do 8 godina).

Video kursevi engleskog na You Tube

Ovi kursevi daju egleski transkript paraleno sa videom. Kurs na britanskom engleskom Learning English with Mr Duncan, dat je u pedesetak epizoda po desetak minuta. Lekcije date na duhovit i upečatljiv način prihvataju se bez napora. Evo linkova na neke od epizoda: L76 Silence, L37 Ask Misterdunkan,L58 Going on Holiday L66 Idioms and Proverbs, L7 Health&Exercise, L9 Fame, L11 Irony

Drugi kurs na You Tube, Learn English with Steve Ford je u Američkoj varijanti engleskog. Evo nekoliko linkova na lekcije, a ostale je lako naći povezano:
The Funny Honeymoon
Steve in Brazil part 1
Steve in Paris1 Get Phrasal Verbs
Tu je i link na sajt ovog predavača Private English Portal

Ukoliko želite brz napredak u sposobnosti čitanja, trebalo bi savladati listu najfrekventnijih reči u engleskom, vidi detaljnije o tome naDolch list stranici našeg sajta.

Frazalne glagole sa primerima i prevodom možete naći na stranici Frazalni glagoli. Ova strana će se stalno dopunjavati novim primerima.

 kako uciti engleski

Nivoi znanja engleskog jezika za kandidate kojima to nije maternji jezik dobro su standardizovani i jasni. Glavna referentna instanca za ovu gradaciju znanja je Common European Framework. Ona daje podelu na 6 nivoa ( A1, A2, B1, B2, C1, C2) pri čemu je A1 početni a C2 najviši nivo. Znanja i sposobnosti koje terba da poseduje neki kandidat za svaki od ovih nivoa opisani su na sajtu asocijacije testera jezika ALTE

Postoji direktna veza izmedju Kembridž sertifikata i ove gradacije: KET - A2, PET - B1, FCE - B2, CAE - C1, CPE - C2